HomeKadra

 

Dyrekcja
mgr Anna Bobin-Otręba

prawo, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzanie oświatą,
przygotowanie pedagogiczne, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

mgr Marcin Otręba

prawo, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzanie oświatą,
przygotowanie pedagogiczne, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

   Nasi nauczyciele to profesjonalny, doświadczony i wykształcony zespół. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez nauczycieli  posiadających wyższe wykształcenie magisterskie m.in.  o specjalnościach: wychowanie  wczesnoszkolne, wychowanie plastyczne, muzyczne oraz  filologia angielska . Wszyscy, ponadto regularnie pogłębiają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach i studiach podyplomowych.