HomeZajęcia programowe i pozalekcyjne

   
   Zajęcia programowe prowadzone są według szkolnego planu nauczania, który uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W planie tym zostały zawarte obowiązkowe zajęcia edukacyjne podlegające ocenie oraz klasyfikacji semestralnej i rocznej. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne są prowadzone w wymiarze rozszerzonym.


  Językiem wiodącym jest j. angielski. Dzieci już od pierwszej klasy mają nawet dziesięć lekcji w tygodniu, w tym muzykę w języku angielskim, plastykę w języku angielskim, speaking, dwujęzyczność.


Od klasy 4 wprowadzany jest drugi obowiązkowy język obcy.


Zajęcia:

    - szachy
    - speaking
    - plastyka (w tym warsztaty ceramiczne)
    - zajęcia teatralne
    - basen
    - judo
    - zajęcia sportowe ( w tym m.in. tenis stołowy, piłka nożna, badminton)
    - tańce
    - zajęcia kulinarne
    - "W świecie rytmów" - warsztaty gry na bębnach Djembe oraz gra na innych              instrumentach
    - eksperymenty w ramach zajęć Klubu Młodego Odkrywcy http://www.kmo.org.pl
    - przedsiębiorczość
    - bajkoterapia (klasa 1 i 2)
    - zajęcia multimedialne ( w tym m.in. robotyka, warsztaty   filmowo - fotograficzne,       programowanie)
    - zabawy z językiem hiszpańskim lub niemieckim


   Nasi nauczyciele zapewniają dzieciom kreatywne spędzanie czasu w szkole, prezentacje multimedialne, ponadto organizowane są też liczne imprezy kulturalne m.in. przedstawienia i występy dla dzieci, spektakle teatralne prezentowane przez profesjonalne teatry i ciekawe wycieczki, około 70 imprez rocznie.


   Nasza szkoła wraz z dziećmi uczestniczy w wielu konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych , m.in. grafiki komputerowej, plastycznych, logopedycznych, czy też przeglądach muzycznych i teatralnych. Uczniowie zdobywają wiele nagród, niejednokrotnie zajmując pierwsze miejsca. Bierzemy udział w różnych inicjatywach na przykład w propagowaniu akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. Nasza szkoła jest jedną z nielicznych placówek oświatowych w Piasecznie oraz całym Powiecie Piaseczyńskim, która uzyskała tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW. Tytuł ten świadczy, o tym że nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci uczęszczających do naszej szkoły.

                   
   Zarówno przed rozpoczęciem zajęć jak również po ich zakończeniu dzieci objęte są opieką szkolnej świetlicy.
Dzieci codziennie wychodzą na dwór i każdego dnia mają zajęcia i gry ruchowe.

Wszystkie powyższe zajęcia są w cenie czesnego.