Autobus Szkolny

Autobus Szkolny

Uczniowie mogą skorzystać z dojazdu do szkoły autobusem. Usługi dowożenia uczniów do szkoły w godzinach porannych oraz z powrotem, po zakończonych zajęciach, świadczy zewnętrzna firma transportowa i usługa ta jest odpłatna. Szkoła pomaga w kontaktowaniu się  rodziców uczniów z przewoźnikiem i zgłaszaniu uczniów do przewozu.