HomeJęzyk Angielski
 

Jednym z głównych celów naszej szkoły jest efektywne nauczanie języków obcych.

     Językiem wiodącym jest j. angielski. Dzieci już od pierwszej klasy mają nawet dziesięć lekcji w tygodniu, w tym muzykę w języku angielskim, English Theatre, speaking z native speakerem, elementy dwujęzyczności. Istotą efektywnej nauki są: ciągłość programowa i gwarancja kontynuacji nauki na kolejnych szczeblach edukacji, duży nacisk kładziony na konwersacje, dostosowanie metod nauczania do wieku uczniów oraz zastosowanie w nauczaniu nowoczesnych technologii (tablice multimedialne). Przygotowujemy również naszych uczniów do egzaminów Cambridge English.

 


http://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge-english/ktory-wybrac/egzaminy-dla-dzieci