HomeKadra

 

Dyrektor szkoły
mgr Marcin Otręba

Wicedyrektor szkoły
mgr Dorota Szczęsna


 

   Nasi nauczyciele to profesjonalny, doświadczony i wykształcony zespół. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez nauczycieli  posiadających wyższe wykształcenie magisterskie m.in.  o specjalnościach: wychowanie  wczesnoszkolne, wychowanie plastyczne, muzyczne oraz  filologia angielska . Wszyscy, ponadto regularnie pogłębiają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach i studiach podyplomowych.