HomeNowoczesne technologie

Nowoczesne technologie

   Jednym z zadań współczesnej edukacji jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, zadanie to realizuje również nasza szkoła.

   Dzięki rozszerzonemu programowi umożliwiamy wszystkim uczniom poznanie technologii informacyjnej. Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem komputera i innych środków multimedialnych. Do prowadzenia zajęć wykorzystują komputerowe programy edukacyjne, lekcje multimedialne zawarte na płytach CD i DVD, multibookach. Lekcje prowadzone są również z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

   Technologia informacyjna wykorzystywana jest także na zajęciach pozalekcyjnych oraz do realizacji projektów edukacyjnych. Uczniowie uczą się korzystania między innymi z takich programów jak: power point, paint, office. Bierzemy udział w programie Kaczor Donald Reporter a na zajęciach multimedialnych dzieci uczą się języka programu Scratch.