HomeZajęcia programowe i pozalekcyjne

  Zajęcia programowe prowadzone są według szkolnego planu nauczania, który uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W planie tym zostały zawarte obowiązkowe zajęcia edukacyjne podlegające ocenie oraz klasyfikacji semestralnej i rocznej. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne są prowadzone w wymiarze rozszerzonym.

   Gwarantujemy wysoka jakoś nauczania języka angielskiego. Już od pierwszej klasy uczniowie mają nawet dziesięć lekcji w tygodniu, w tym języku, m.in.: muzykę w języku angielskim, speaking czy dwujęzyczność.


  Od klasy I nasi uczniowie wprowadzani są również w świat drugiego języka obcego. Nauka języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego odbywa się w miłej i radosnej atmosferze. Uczniowie w naturalny sobie sposób przyswajają go poprzez zabawy. Od klasy IV wprowadzany jest drugi obowiązkowy język obcy, do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański.


Zajęcia dodatkowe:

 

-       zajęcia plastyczno-manualne,

-       gry i zabawy matematyczne,

-       gry i zabawy sportowe,

-       zajęcia multimedialne,

-       eksperymenty w ramach zajęć Klubu Młodego Odkrywcy,

-       bajkoterapia,

-       zabawy z językiem hiszpańskim lub niemieckim,

-       przygotowanie do egzaminów ośmioklasisty,

-       szachy,

-       speaking,

-       zajęcia teatralne,

-       basen,

-       judo,

-       zajęcia sportowe,

-       tańce,

-       warsztaty polonistyczne,

-       warsztaty matematyczne,

-       warsztaty z języka angielskiego,

-       przygotowanie do egzaminów Cambridge English,         

 

  Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, niejednokrotnie zajmując pierwsze miejsca. Nasza szkoła uczestniczy w propagowaniu akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Jesteśmy też jedną z nielicznych placówek oświatowych w Piasecznie oraz całym Powiecie Piaseczyńskim, która uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Tytuł ten świadczy, o tym że przyczyniamy się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci uczęszczających do naszej szkoły.

   W ciągu roku szkolnego uczniowie angażowani są w różne akcje społeczne, organizują zbiórki dla potrzebujących czy wraz z nauczycielami przygotowują różne imprezy szkolne, np. bal karnawałowy.
                    
  Zarówno przed rozpoczęciem zajęć jak również po ich zakończeniu nasi wychowankowie objęci są opieką szkolnej świetlicy.

Wszystkie powyższe zajęcia są w cenie czesnego.