Opłaty

Opłaty

wpisowe jednorazowe: 1000zł

czesne: 1500zł/mies.

czesne dla absolwentów Przedszkola Bajka i Przedszkola Bajka-Zalesie: 1400zł/mies.*

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia programowe jak również zajęcia pozalekcyjne i opiekę w świetlicy szkolnej, materiały np. plastyczne, określone imprezy okolicznościowe

Wyżywienie w szkole jest dodatkowo płatne.

*zniżka dotyczy nauki w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej