Zajęcia programowe i pozalekcyjne

Zajęcia programowe i pozalekcyjne

Zajęcia programowe prowadzone są według szkolnego planu nauczania, który uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W planie tym zostały zawarte obowiązkowe zajęcia edukacyjne podlegające ocenie oraz klasyfikacji semestralnej i rocznej. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne są prowadzone w wymiarze rozszerzonym.

   Gwarantujemy wysoka jakoś nauczania języka angielskiego. Już od pierwszej klasy uczniowie mają nawet dziesięć lekcji w tygodniu, w tym języku, m.in.: muzykę w języku angielskim, speaking czy dwujęzyczność.


  Od klasy I nasi uczniowie wprowadzani są również w świat drugiego języka obcego. Nauka języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego odbywa się w miłej i radosnej atmosferze. Uczniowie w naturalny sobie sposób przyswajają go poprzez zabawy. Od klasy IV wprowadzany jest drugi obowiązkowy język obcy, do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański.

Zajęcia dodatkowe

 • speaking,
 • English Theatre
 • dwujęzyczność
 • warsztaty z języka angielskiego,
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge English,
 • zabawy z językiem hiszpańskim ,
 • zabawy z językiem niemieckim,
 • przygotowanie do egzaminów ośmioklasisty,
 • warsztaty polonistyczne,
 • warsztaty matematyczne,
 • programowanie,
 • zajęcia plastyczno-manualne,
 • rękodzieło,
 • zabawy polonistyczne,
 • zabawy matematyczne,
 • zajęcia sportowe,
 • Klub Młodego Odkrywcy,
 • szachy,
 • basen,
 • judo,