Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie

Nowe technologie to nieodłączny element naszego życia, a celem naszej szkoły jest również przygotowanie uczniów do pełnego udziału w społeczeństwie informacyjnym. Odpowiednie wprowadzenie dziecka w świat technologii daje możliwość świadomego i tym samym bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw świata technologii.

Podczas zajęć nasi nauczyciele korzystają z różnych środków multimedialnych. Prowadzone zajęcia programowania uczą nie tylko logicznego myślenia ale również rozwiązywania problemów, kształtują nawyk poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań.

Nowoczesne technologie pomagają rozwijać takie kompetencje jak innowacyjność, interdyscyplinarność, umiejętność pracy metodą projektową czy pracy w zespołach.